BMW 7 forum Gebruikersvoorwaarden

BMW7Club forum – Gebruikersvoorwaarden

Forumregels

ALGEMEEN

1. Behandel elkaar met respect
1.1. Dit forum is voor mensen die de hobby BMW 7 met elkaar delen. Je kunt hier discussiëren, informatie delen en lezen over BMW 7 gerelateerde onderwerpen. Behandel iedereen met respect.
1.2. Het beledigen van personen wordt niet getolereerd. Dit geldt tevens voor schelden, racisme en vijandigheid jegens anderen.
1.3. Wil je iemand iets persoonlijks meedelen dan kan dat via het ingebouwde systeem voor Persoonlijk Berichten (PB). Wordt iemand echter beledigd of dergelijke via PB dan kan men zich wenden tot één van de moderators.
1.4. Het is niet toegestaan om leden te benaderen via PB voor commerciële doeleinden en/of concurrerende websites.
1.5. Ben je het oneens met een actie van een moderator, benader de desbetreffende moderator hierover. Ga niet publiekelijk klagen of klagen bij andere moderatoren.

2. Inloggen
2.1. Inloggen als verborgen gebruiker is verboden.
2.2. Het is niet toegestaan om je aanmeldgegevens (wachtwoord in combinatie met gebruikersnaam) te delen met derden.

VOORSTELLEN

3. Jezelf Voorstellen
3.1. Het is verplicht om jezelf voor te stellen alvorens je vragen gaat stellen en berichten plaatsen. Zorg ervoor dat je jezelf duidelijk voorstelt. Graag zien we de volgende gegevens in je voorstelbericht: Naam, Woonplaats, Leeftijd, Type Auto.
3.2. Het is verplicht om jezelf naar waarheid voor te stellen.
3.3. Het is verplicht je voor te stellen ook al wens je alleen maar te lezen.
3.4. Het geven van enkel je forumnaam als titel is verplicht.

BERICHTEN PLAATSEN

4. Ongewenste berichten
4.1. Berichten die enige vorm van bedreiging, haatdragendheid, discriminatie, bekeringsdrang en/of obsceenheid dragen, worden verwijderd.
4.2. Het plaatsen van dubbele berichten met hetzelfde onderwerp of inhoud is niet toegestaan.
4.3. Onderbreek discussie niet met eigen problemen. Maak een nieuw onderwerp aan.
4.4. Kicks van oude topics worden niet op prijs gesteld. Met ‘kicks’ wordt bedoeld: oude onderwerpen ophalen om opnieuw aandacht te vragen.

5. Blijf on-topic
5.1. Blijf on-topic om discussies niet te onderbreken. Wil je off-topic dan kan je in het daarvoor bestemde ‘off-topic’ forum terecht. Met ‘off-topic’ berichten bedoelen we berichten die niet over het ‘hoofdonderwerp’ (de titel) gaan.

6. Seksueel getint materiaal
6.1. Het is niet toegestaan om pornografisch materiaal, verwijzingen naar pornografisch materiaal en/of andere explicite sites te plaatsen. Personen die zich hieraan schuldig maken, worden gewaarschuwd. Geeft men geen gehoor aan de waarschuwing dan kan een pertinente verwijdering plaatsvinden.

7. Reclame/banners/verkoop
7.1. Reclames en banners zijn niet toegestaan. Berichten met reclameboodschappen worden verwijderd tenzij de verwijzing naar de boodschap een verheldering oplevert ten aanzien van het onderwerp van discussie.
7.2. Het is niet toegestaan om concurrerende websites van BMW7Forum.nl te vermelden in Avatars, onderschriften en/of profielen.
7.3. Het is niet toegestaan om niet-BMW gerelateerde producten aan te bieden.

8. Titels
8.1. Geef een duidelijke, logische en leesbare titel wanneer je een nieuw onderwerp start. Titels als ‘lees dit’, ‘moet je nu eens kijken’ en dergelijke zeggen weinig over de inhoud en zijn dus onduidelijk. Zorg dat de titel op de juiste manier is opgesteld en is voorzien van hoofdletters en leestekens. Gebruik echter geen onnodige hoofdletters om het zogenoemde schreeuwen te voorkomen.

Verder is het gebruik van type-tags een vereiste wanneer toepasbaar. Op deze wijze is het duidelijk om welk type 7-serie het gaat. De volgende 7-serie type-tags zijn beschikbaar [E23] – [E32] – [E38] – [E65] – [E66] – [F01].

Voorbeeld gebruik type-tags: Je hebt een BMW 7 uit 1999 met een kapotte voorruit. Dan maak je een onderwerp aan met de titel: [E38] Kapotte voorruit.

9. Hoofdletters en leestekens
9.1. Maak gebruik van hoofdletters en leestekens ter bevordering van de leesbaarheid. Het niet gebruiken van hoofdletters en leestekens wordt als storend ervaren.

10. Quotes
10.1. Probeer het quoten van teksten te beperken. Het quoten van lange stukken tekst is niet bevorderlijk voor discussies.
10.2. Het herhaaldelijk quoten van foto’s is niet toegestaan.

11. Smiley’s
11.1. Maak gebruik van smiley’s om je bericht meer kracht bij te zetten. Dit bevorderd het leesplezier van andere forumgebuikers.
11.2. Berichten met alleen smiley’s worden niet op prijsgesteld en zijn daardoor niet toegestaan.

12. Auteursrechten
12.1. Alle berichten en informatie die op BMW7Forum.nl geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van BMW7Forum.nl of van de auteur van het betreffend bericht.
12.2. Zonder toestemming mag niets van BMW7Forum.nl worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. (foto)kopie, microfilm, magnetische media of welke andere wijze dan ook.
12.3. Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, weekblad en dergelijke) moet de bron vermeld worden.

13. Taalgebruik
13.1. De voertaal voor het forum is Nederlands. (ABN)
13.2. GA NIET SCHREEUWEN! Een tekst dat uit hoofdletters bestaat wordt over het algemeen opgevat als schreeuwen. Schreeuwen wordt niet gewaardeerd. Zorg er voor dat je Caps-Lock uitstaat.
13.3. Het is niet toegestaan om zogenoemd chattaal te gebruiken. Om het forum helder en overzichtelijk te houden, zal chattaal aangepast of verwijderd worden.

Voorbeeld van chattaal: ‘mensuuuh, je moet ffff kijken naar een berichtje van mij. FF w88 hoor, moet koffie haluu, ben zo weerrrr trug, greeeeetttzzz’

CHAT

14.Voor de chat gelden dezelfde regels als de forumregels.
14.1. Overdadig gebruik van hoofdletters, kleuren en smilies in berichten is niet toegestaan.
14.2. Flooden is niet toegestaan. Met ‘flooden’ wordt bedoeld: het in korte tijd overspoelen van de chat met berichten.

PROFIEL, AVATARS EN ONDERSCHRIFT

15. Avatars en onderschriften
15.1. Avatars mogen geen shockerende, pornografische, erotische, opruiende afbeeldingen en/of teksten bevatten.
15.2. Avatars mogen maximaal 120 x 100 pixels groot zijn met een maximale bestandsgrootte van 10KB/10,240 Bytes.
15.3. Avatars mogen niet het officiële BMW7Forum-logo of onderdelen daarvan bevatten in verband met copyright.
15.4. In onderschriften en Avatars mogen geen bewegende beelden worden gebruikt. De maximale afmeting is 100 pixels breed en 45 pixels hoog.

16. Profiel
16.1. Het is verplicht je profiel naar waarheid in te vullen.

ILLEGALE HANDEL

17. Illegale handel drijven
17.1. Het is niet toegestaan om illegale handel via het BMW7Forum.nl te drijven. Dit betekent niet bespreken, aanbieden en/of adviseren. Onder illegale handel wordt verstaan: illegaal verkregen goederen, onderdelen, muziek, dvd’s, cd’s, films, software en dergelijke.

MEETINGS

18. Meetings bezoeken
18.1. Iedereen is vrij een meeting te organiseren. De verantwoordelijkheid voor de meeting is voor de desbetreffende organisator. Het BMW7Forum kan nimmer worden aangesproken over meetings georganiseerd door derden.
18.2. Indien aanmelden voor een meeting verplicht is dan ben je verplicht om te komen. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid te komen dan is afmelden verplicht.
18.3. Indien er kosten zijn verbonden aan een meeting dan is het verplicht deze te voldoen indien je bent aangemeld. In goed overleg met de organisatie van een meeting kan hier van afgeweken worden.
18.4. Het is verplicht om tijdens meetings fatsoenlijk gedrag te vertonen.
18.5. Het nuttigen van alcohol en/of drugs is tijdens een meeting verboden. Wanneer er een uitzondering is dan zal de organisatie van een meeting dit kenbaar maken.

ARBITRAGE

19. Arbitrage
19.1. In alle gevallen waarin deze forumregels geen uitsluitsel bieden, hebben de moderatoren/beheerders te allen tijde het laatste woord.

20. Ongeregeldheden melden
20.1. Mocht het voorkomen dat de forumregels niet worden nageleefd of je vindt een bericht aanstootgegevend, meld dit dan bij één van de moderatoren. Dit kan met behulp van het uitroepteken rechtsboven elk bericht.

21. Waarschuwingen en pertinente verwijderingen (BAN)
21.1. Personen die een waarschuwing van een moderator/administrator krijgen en hier geen gehoor aan geven, kunnen pertinent verwijderd worden.

22. Toegang weigeren
22.1. De beheerders behouden zich het recht voor om mensen zonder opgave van reden de toegang tot het forum te weigeren en om te allen tijde berichten aan te passen of te verwijderen.

23. Aanpassen/verwijderen van berichten
23.1. Het ongevraagd aanpassen/verwijderen van berichten is een bevoegdheid van de moderators en administrators. Ter beoordeling van de moderators/administrators kunnen berichten die niet ter zake dienend zijn zonder verdere berichtgeving worden verwijderd.

PRIVACY

24. Bescherming van de privacy
24.1. Het is niet toegestaan privacy-gevoelige informatie van derden te plaatsen of te delen. Je kan hierbij denken aan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadressen, internetadressen, persoonlijke berichten (PB) en dergelijke.
24.2. De beheerders van dit forum zullen niet meewerken aan verzoeken die de privacy van geregistreerde gebruikers schenden. Hier kan slechts van worden afgeweken wanneer een dergelijk verzoek een wettelijke grondslag heeft.

OVERIGE

25. Overige reglementen
25.1. Gebruikers die BMW7Forum.nl op enige wijze schade toebrengen, worden direct verwijderd.
25.2. Aanwijzingen van een BMW7Forum.nl moderator dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden NIET via het forum of chat gevoerd. Mocht je hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing.
25.3. Alle gebruikers werken mee op vrijwillige basis. Je kan dus niets eisen maar wel krijgen.
25.4. Je bent zelf verantwoordelijk voor je account. Bijvoorbeeld: Wanneer iemand anders aan je computer zit en berichten plaatst, die in strijd zijn met de voorwaarden dan ben je daar zelf voor verantwoordelijk. Uitvluchten als: “Mijn broertje zat op mijn computer” zullen geen excuus zijn.
25.5. Het BMW7Forum-team behoudt zich het recht voor de voorwaarden éénzijdig aan te passen/aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast/aangevuld, ga je automatisch akkoord bij het inloggen op BMW7Forum.nl.
25.6. Moderators/administrators behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen/aan te passen of gebruikers te waarschuwen/bannen.

Heb je naar aanleiding van de forumregels vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met één van de moderatoren. Verder wensen wij je veel plezier op het forum!

Groet,

Het BMW7Club